Επεμβάσεις για κήλες

 

1) Ανοιχτή μέθοδος(αριστερά)-πλαστική αποκατάσταση σε 3 στρώματα και τοποθέτηση πλέγματος άνευ τάσεως.

2) Ενδοσκοπική μέθοδος-TEP(δεξιά).

 

Λαπαροσκοπική μέθοδος με τοποθέτηση πλέγματος μέσα από την κοιλιά.